Skip to content

Agencija za elektronske medije

Regionalna konferencija regulatornih tijela za medije
13.09.2017.

Predstavnici Agencije za elektronske medije su, 5. septembra u Skoplju, prisustvovali regionalnoj konferenciji regulatornih tijela za medije, održanoj povodom dvadesetogodišnjice rada Agencije za audio i audiovizuelne medijske usluge Makedonije.

Konferencija je bila koncipirana kao razmjena iskustava regulatornih tijela na tri teme: profesionalni novinarski standardi u medijskim programima i uloga regulatornih tijela, politi�?ki pluralizam izvan izbornih procesa i uticaj medijske politike u razvoju medijske pismenosti.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici regulatornith tijela Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Kosova i Bugarske, kao i predstavnici nevladinih organizacija iz oblasti medija, instituta za medije, novinarskih udruženja i medijski profesionalci.
 
Predstavnici Agencije za elektronske medije su uzeli aktivno u�?ešće u radu konferencije i predstavili iskustva Crne Gore na sve tri teme.

Diskusija o političkom pluralizmu van izbornih procesa bila je podjednako poticajna za razmišljanje. Delegati su prepoznali važnu ulogu medija u omogućavanju otvorenog i uravnoteženog političkog diskursa. Razmišljali su o različitim mjerama za promoviranje različitosti i inkluzivnosti u medijskom izvještavanju, što bi u konačnici ojačalo demokratske procese. Predložena je ideja o uključivanju workday online course o političkom pluralizmu i medijskoj etici, kako bi se dodatno produbilo razumijevanje i vještine novinara u ovom aspektu.

Ovdje možete preuzeti fotografije a ovdje izvještaje makedonskih medija sa konferencije.

 
Sastanak predstavnika Agencije sa timom Savjeta Evrope
12.09.2017.

Predstavnici Agencije za elektronske medije održali su sastanak sa �?lanovima tima Savjeta Evrope/EU/MEP koji predstavljaju ekspertsku misiju o slobodi izražavanja i medija, a koja je organizovana u okviru zajedni�?kog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Ja�?anje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoisto�?noj Evropi (JUFREX)”. U okviru ekspertske misije planirana je izrada Analize medijskog sektora.

Na sastanku je bilo rije�?i o širokom spektru tema, uklju�?ujući pitanja koja se ti�?u pravnog okvira za slobodu izražavanja, funkcionisanja medijskog tržišta, audio-vizuelnih medija, državne pomoći medijskom sektoru, autorskih prava, mehanizama podrške medijima, novinarstva kao profesije, bezbjednosti novinari i drugih relevantnih oblasti.

Zaklju�?ci i preporuke ove analize c�?e služiti kao vodi�? za definisanje i sprovođenje nacionalnih medijskih politika i pripremu detaljnijeg akcionog plana u okviru pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Takođe, Analiza medijskog  sektora je zna�?ajna kao preporuka za dalje napredovanje u poglavljima 10 Informati�?ko društvo i mediji i 23 Pravosuđe i temeljna prava.

Fotografije sa sastanka možete pogledati ovdje.

 
Trajno oduzeto Odobrenje za emitovanje programa “Agro radio�?
04.09.2017.

Agencija za elektronske medije je trajno oduzela Odobrenje za emitovanje broj br. O-R-K-50 od 27.07.2016. godine, izdato privrednom društvu „Green Room“ d.o.o. iz Podgorice, emiteru radijskog programa „Agro Radio“. Ovakva odluka je donesena jer je emiter i nakon dvije uzastopno izre�?ene mjera privremenog oduzimanja odobrenja nastavio sa kršenjem zakona i izdatog odobrenja.


Rješenje o trajnom oduzimanju odobrenja možete preuzeti ovdje.

 
Saopštenje
01.09.2017.

Danas stupaju na snagu izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima kojima se precizno regulišu pitanja pružanja javnih usluga i finansiranja javnih emitera.

Zakonom je propisano da Vlada Crne Gore, odnosno opštine i javni emiteri ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava koja moraju da budu definisana u ugovoru, na na�?in koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza javnog emitera. 

Ugovorom, koji se zaklju�?uje na period od 3 godine, utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje. 

Prije zaklju�?ivanja Ugovora, javni emiter je dužan da pripremi predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane �?lanom 74 Zakona o elektronskim medijima. 

Javni emiteri su dužni da ugovor o pružanju javnih usluga dostave Agenciji za elektronske medije, najkasnije 15 dana od dana njegovog zaklju�?enja.

Imajući u vidu rokove u kojim je neophodno dostaviti Nacrt zakona o budžetu Crne Gore za 2018. kao i Nacrt odluke o budžetu opštine, ukazujemo na potrebu hitnosti u pripremi predloga programskih obaveza i sprovođenja javne rasprave o istim. 

Agencija za elektronske medije je već uputila apel javnim emiterima i njihovim osniva�?ima da, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovedu sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmatano i stabilno finansiranje ovih medijskih kuća u skladu sa novim zakonskim okvirom.

Saopštenje možete preuzeti ovdje.

 
Apel da se obezbijedi finansiranje javnih emitera u skladu sa izmjenama i dopunama ZEM
23.08.2017.

Agencija za elektronske medije je uputila pismo i pozvala organe javnih emitera i njihovih osniva�?a da, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovedu neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmatano i stabilno finansiranje ovih medijskih kuća u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima koje stupaju na snagu 1. septembra 2017. godine.

Posebno je ukazano na obavezu Vlade Crne Gore, odnosno jedinica lokalne samouprave i javnih emitera da ugovorom urede međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava koja moraju da budu definisana u ugovoru, na na�?in koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza javnog emitera. Ugovorom, koji se zaklju�?uje na period od tri godine, utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje.

Prije zaklju�?ivanja Ugovora, javni emiter je dužan da pripremi predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane Zakonom o elektronskim medijima.

Imajući u vidu navedeno, Agencija je ukazala na potrebu hitnosti u pripremi predloga programskih obaveza i sprovođenja javne rasprave i podsjetila na neophodnost izmjene unutrašnjih akata i primjene ra�?unovodstvenih politika, saglasno zakonskim izmjenama, �?ime bi se cjelokupan proces iskoristio u pravcu poboljšanja transparentnosti i odgovornosti rada javnih emitera, i stvorila mogućnost za nesmetano finansiranje tokom naredne budžetske godine.

Pismo možete preuzeti ovdje.
 
Izvještaj o stanju tržišta
14.08.2017.

Danas je Agencija za elektronske medije objavila Izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika zaklju�?�?no sa 30.06.2017. godine.

Tekst izvještaja i saopštenje Agencije tim povodom možete preuzeti ovdje.

 
<< Po�?etak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 7 of 298
TV Web
DigiTV SEE Short
Kontakt
Prigovori

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu